Showing 1–12 of 27 results

Show sidebar

1/2inx160mm Starman TCT Tile Chisel

RM12.00 RM6.00

180ml PSB2-180 Black Tajima Ink 744001116000

RM61.00 RM30.50

300gm CSM Plumb Bob

RM9.20 RM4.60

5mm 3/16″ CHN Hollow Punch

RM4.00 RM2.00

700gm CSM Plumb Bob

RM20.60 RM10.30

KEN5150500K 150mm Euro Tester – Range 125/250V

RM30.00 RM15.00

KEN5150550K 190mm Euro Tester – Range 125/250V

RM40.00 RM20.00

KEN5182100K 4P 3.2/4/4.8/6.4 Square Head Centre Punches Set

RM162.80 RM81.40

KEN5182110K 6.3x125mm (1/4In) Squarehead Centre Punch

RM35.80 RM17.90

KEN5182120K 9.5x125mm (3/8In) Round Head Centre Punch

RM56.80 RM28.40

KEN5182125K 1.9x100mm (5/64In) Parallel Pin Punch

RM29.40 RM14.70

KEN5182155K 3.4x100mm (9/64In) Parallel Pin Punch

RM33.60 RM16.80