Showing 1–12 of 91 results

Show sidebar

0.4~4MM TAPER GAUGE, JAPAN

RM175.50 RM135.00

0.4~6MM TAPER GAUGE, JAPAN

RM200.98 RM154.60

1~15MM TAPER GAUGE 700A,SHINWA

RM62.66 RM48.20

1~15MM TAPER GAUGE 700T,JAPAN

RM86.06 RM66.20

1~6MM CIRCULAR TAPER GAUGE 710A,JAPAN

RM208.65 RM160.50

10in Chn L-Square

RM4.94 RM3.80

12″/300mm SUS Ruler

RM5.20 RM4.00

12in Chn L-Square

RM5.98 RM4.60

150(6”)x0.01MM DIGITAL CALIPER

RM136.50 RM105.00

16x24in B03 Black Press Steel Carpenter L-Square

RM17.42 RM13.40

18″/450mm SUS Ruler

RM8.97 RM6.90

400gm CSM Plumb Bob

RM5.72 RM4.40