Showing 1–12 of 15 results

Show sidebar

BOSCH GWS12-76V-EC Cordless Angle Grinder 06019F2000 [ONLINE EXCLUSIVE]

RM442.00RM1,076.91

BOSCH Solo GAS12V-LI Bo Cordless Vacuum 06019E3081

RM478.00 RM239.00

BOSCH Solo GKF12V-8 Bosch Cordless Palm Engraving Tool 06016B00L0

RM1,290.00 RM645.00

BOSCH Solo GOP12V-28 Cordless Multi Cutter 06018B50L0

RM1,024.00 RM512.00

BOSCH Solo GSA12V-LI Cordless Sabre Saw 060164L9L2

RM952.00 RM476.00

BOSCH Solo GST12V-LI Cordless Jigsaw 06015A10L1

RM838.00 RM419.00

GDR12V-EC-HD Bosch Li-Ion Impact Driver 12V/2.0Ah 06019E00L2

RM1,280.00 RM640.00

GSB120-LI-COC Gen-2 Bosch Impact Battery ScrewDriver 12V/2.0Ah 06019G81L0

RM706.00 RM353.00

GSB12V-30 2.0Ah Bosch Impact Battery ScrewDriver 06019G91L1

RM1,134.00 RM567.00

GSR12-2-LI-HD Bosch Li-Ion Battery Screwdriver 12V/2.0Ah (rp06018681LC) 06018681LA

RM998.00 RM499.00

GSR120-LI-COC-Gen2 Bosch Li-Ion Battery Screwdriver 12V/2.0Ah 06019G80L0

RM650.00 RM325.00

GSR12V-15FC-HD Flexiclick 5-IN-1 Bosch Li-Ion Battery Screwdriver 12V 06019F60L0

RM1,420.00 RM710.00